Zakup digitalnih vodova

U skladu sa razvojem telekomunikacijskih usluga na našem tržištu i sve većim potrebama poslovnih korisnika, i s obzirom na to da posjedujemo vlastitu infrastrukturu,  stavili smo veliki akcenat na usluge iznajmljenih vodova. Iznajmljene vodove Vam nudimo za povezivanje i komuniciranja više geografskih lokacija Vaše kompanije u svrhu brzog i sigurnog prijenosa digitalnih podataka i informacija.

Servis digitalnih telekomunikacionih vodova podrazumjeva postojanje dvosmjernog, transparentnog komunikacionog linka kapaciteta do 1 Gb/s između dvije lokacije. Korisnička oprema se priključuje korištenjem FastEthernet (za brzine do 100 Mb/s) ili Gigabit Ethernet interfejsa (za brzine između 100 Mb/s i 1 Gb/s). Brzina komunikacionih linkova izmedju potrebnih lokacija je podesiva u gotovo proizvoljnim koracima.

Predložena mreža se osim prenosa podataka između računarskih sistema u povezanim objektima i centralnog Interneta pristupa može koristiti i za druge namjene, kao npr. centralizaciju kontrolno-nadzornog sistema (video nadzor, protupožarni i alarmni sistemi), formiranje interne telefonske mreže i sl.

Kome je usluga namjenjena

Usluga je namjenjena kompanijama kojima je neophodno nesmetano odvijanje svih poslovnih transakcija između različitih lokacija. Ujedno im je jednako ključna brzina, pouzdanost usluge, zaštita i nadzor, te visoka razina kvalitete usluge.

Ukoliko ste VI jedna od ovih kompanija, pozovite nas na brojeve telefona:

Tel: +387 33 710 415; +387 61 740 192

© Autorska prava - HS Kablovski Operater