Stalni internet pristup

Stalni pristup internetu je usluga kojom, putem optičkih kablova, odnosno putem vlastite infrastrukture M&H Company svom korisniku omogućava stalan pristup Internetu.

Korisnik se spaja direktno na centralu M&H Company te time ostvaruje mogućnost korištenja svih novih usluga i tehnoloških rješenja.

Ovaj tip usluge karakterizira iznimna pouzdanost, stabilnost i što je najvažnije – sinhronost, što znači da su brzine dolazne veze (downloada) i odlazne veze (uploada) jednake.

Prednosti usluge:

 • 24-satni pristup internetu po željenoj brzini i neograničenom internet prometu;
 • istodobni pristup internetu za velik broj korisnika s potrebnim brojem statičkih IP adresa;
 • e-mail adresa, te smještaj web stranica za jednu domenu;
 • brz i pouzdan prenos podataka;
 • mogućnost povećanja kapaciteta pristupa internetu bez dodatne priključne naknade;
 • kontinuiran nadzor i održavanje veze uz stalnu korisničku podršku;
 • uštede i zadovoljstvo u poslovanju ostvareno optimalnim odnosom cijene i kvalitete usluge;
 • ostvarivanje značajnih prednosti u formiranju VPN-a na višestrukim lokacijama, uključujući i međunarodne lokacije;
 • korisnik može ostvariti centralno mjesto za svoje distribuirane lokacije, te koristiti ovu uslugu kao most između različitih lokacija;
 • Disaster recovery plan (rješavanje pomoću prstenova u mreži);
 • WEB hosting određenog kapaciteta;
 • WEB mail, sa antivirus i antispam zaštitom DNS, MySQL baza, PHP podrška, FTP od 50 MB Control panel (file manager, back up, disk space usage, cron jobs).

Kontaktirajte nas i mi ćemo Vam obezbijediti najbolju uslugu u skladu sa Vašim potrebama.

Tel:  +378 33 710 415; +387 61 740 192

© Autorska prava - HS Kablovski Operater