Profil firme

M&H Company je kompanija utemeljena 2005. godine sa sjedištem u Sarajevu. Osnovna djelatnost kompanije je pružanje telekomunikacijskih usluga korisnicima putem vlastite TK mreže na području Bosne i Hercegovine. Dio smo poslovne grupacije jednog od najvećih alternativnih operatera u BiH koju čine HS KATV, HKB net , te GROHS G&H i GROHS MEDIA. Svoje poslovanje usmjerili smo na razvoj i eksploataciju modernih telekomunikacijskih tehnologija. Naše usluge bazirali smo samo i prilagodili potrebama i zahtjevima koje imaju korisnici u polju telekomunikacinih tehnologija.

Misija: Težimo uspostavljanju globalne povezanosti i ostvarenju potpune komunikacije primjenjujući nove i savremene tehnologije u oblasti telekomunikacija.

Vizija: Cilj naše kompanije je da kao domaća kompanija i alternativni provajder budemo lider u implementaciji trendova iz oblasti telekomunikacionih rješenja namjenjenih poslovnim i privatnim korisnicima, da budemo društveno odgovorna komapnija, prepoznatljiva po uslugama i kvaliteti.

Prednosti naše kompanije:

  • Vlastita infrastruktura (HFC mreža i optička mreža )
  • Visoko kvalitetna tehnička podrška (našim klijenetima nudimo 24 satnu tehničku podršku uz odziv do maksimalno 30 min. od prijave smetnje)
  • Stalni nadzor linka (da bismo osigurali vrhunsku kvalitetu usluge naš tim inženjera vrši stalni 24/7/365 nadzor linka)
  • Garancija kvalitete usluge (na taj način maksimalno štitimo interese naših korisnika)
  • Pouzdano i brže poslovanje – upotrebom ovakvog načina prijenosa podataka pruža se mogućnost pouzdanijeg i bržeg poslovanja
  • Brz povrat investicije – korištenjem naše usluge značajno se umanjuju troškovi telekomunikacijskih usluga.
© Autorska prava - HS Kablovski Operater