MPLS usluga za poslovne korisnike

Zašto izabrati M&H_MPLS ?

M&H_MPLS temelji se na MPLS (Multi Protocol Label Switching) tehnologiji koja omogućuje povezivanje centralne lokacije s udaljenim lokacijama koristeći M&H MPLS mrežu. IP adrese routera na strani korisnika ostaju privatne i odvojene svojom klasifikacijom tj. labelom od interneta i drugih privatnih mreža.

MPLS komunikacijski protokol omogućava bolje iskorištenje linkova na mreži, manja kašnjenja, veće propusne opsege, uvođenje novih servisa, garantovanje kvaliteta servisa, itd.

Kome je usluga namjenjena?

Usluga nudi komunikaciono rešenje za kompanije svih veličina. Namijenjena je poslovnim korisnicima koji žele povezati svoje geografski udaljene poslovnice u jedinstvenu mrežu, na siguran i pouzdan način.

Prednosti usluge

Osnovne karakteristike i prednosti ove usluge su bezbjednost, ekonomičnost, fleksibilnost i skalabilnost, kao i dobre performanse.

ü  Bezbijednost- pomoću MPLS tehnologije Vaš saobraćaj je potpuno odvojen od saobraćaja ostatka mreže. Ova usluga za povezivanje Vaših lokacija ne koristi Internet mrežu i potpuno je od nje odvojena, tako da nemate napade sa Interneta i nema potrebe za korištenjem dodatne zaštite.

 

ü  Ekonomičnost – ogleda se u mogućnosti kombinovanja različitih transportnih i pristupnih tehnologija čime se ostvaruje optimalno tehničko i ekonomično rješenje u skladu sa komunikacijskim potrebama svake lokacije.

 

ü  Fleksibilnost i skalabilnost- Fleksibilnost i skalabilnost se ogledaju u  pojednostavljenom dodavanju novih lokacija, jednostavnoj promeni brzine pristupa i topologije mreže.

 

Pretplatnicima se za korištenje osnovne usluge MPLS (simetričan pristup), naplaćuje:

  • pristup usluzi za odabranu brzinu – KM/jednokratno po priključku, i
  • pretplata po priključku za pristupnu brzinu – KM/mjesečno.

 

Cijena za pretplatnike po kojoj se naplaćuje korištenje uslugeM&H_MPLS zavisi od:

  • broja pretplatnikovih lokacija, i
  • odabrane brzine pristupa u mrežu.

Za dodatne informacije o usluzi nazovite nas na brojeve telefona: 033 971 777, 033 974 007 ili pošaljite upit na prodaja@mh-company.ba i nihad.c@hs-hkb.ba .

© Autorska prava - HS Kablovski Operater