Kablovski internet

Kablovski Internet je broadband (širokopojasni) servis koji obezbjeđuje pristup korisnika globalnoj Internet mreži, korištenjem kablovske infrastukture kojom se distribuira i signal kablovske televizije.

  • Širokopojasni broadband servis koji osigurava pristup korisnika globalnoj Internet mreži korištenjem kablovske infrastukture;
  • Nudi širok spektar različitih mogućnosti i veliku brzinu prenosa podataka;
  • Odlikuje se brzom i jednostavnom montažom;
  • Za pristup Internetu je potreban samo kablovski modem koji se jednostavno priključuje na računar, preko USB porta ili Ethernet kartice;
  • Zakup sati za Internet pristup ne postoji, jer ste od sada 24 sata na Internetu;
  • Korisnik naše usluge kablovskog pristupa Internetu može postati bilo koji pravni subjekt koji se nalazi na lokaciji na kojoj je mreža tehnički osposobljena za prenos Internet signala.

Paketi kablovskog internet pristupa:

Kablovski internet pristup "Business"
Brzina pristupa download/upload 6144/1024 kbps
Transfer limitFLAT RATE
5 e-mail adresa kapaciteta po 40 MBuključeno u cijenu
2 statičke IP adreseuključeno u cijenu
Web hosting200 MB
Mjesečna pretplata35,00 KM
Kablovski internet pristup "Business +"
Brzina pristupa download/upload10240/2048 kbps
Transfer limitFLAT RATE
20 e-mail adresa kapaciteta po 40 MBuključeno u cijenu
2 statičke IP adreseuključeno u cijenu
Web hosting200 MB
Mjesečna pretplata65,00 KM

Za Vaše uspješno poslovanje koristite naš internet i uvjerite se u kvalitet usluge koju Vam nudimo. Sve dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona:

Tel :  +387 33 710 415; +387 61 740 192

© Autorska prava - HS Kablovski Operater