Prenos broja

M&H Company je još jednom pokazala da je veoma ozbiljna kompanija u svijetu telekomunikacija, te da svojim uslugama i kvalitetom prednjači u odnosu na konkurenciju. Dokaz tome je i usluga poznata kao Prenos broja koju M&H Company uspješno realizuje.

Prenos broja je usluga koja omogućava pretplatniku da, zadržavajući postojeći telefonski broj, koristi usluge drugog operatera telekomunikacija. Tako, svi vi koji želite da pređete na mrežu M&H Company i razgovarate po najnižim cijenama, a već dugo imate isti broj telefona i ne želite da ga mijenjate, od sada i to možete postići.

Korisnik prenosom broja gubi sve dodatne usluge i tarifne modele koje je koristio kod operatera iz čije mreže se broj prenosi, a istovremeno stiće mogućnost korištenja svih pogodnosti koje pruža operater na čiju mrežu prenosi broj. Svi koji prenesu broj u mrežu M&H Company mogu da razgovaraju potpuno besplatno unutar mreže, da dobiju bonus od 4 KM prema drugim mrežama unutar BiH, sa inostranstvom da razgovaraju do 70% jeftinije i da obezbijede sebi još mnogo pogodnosti koje pruža jedino M&H Company.

Svi koji se nalaze na mreži kablovskih operatera M&H Company, HS i HKBnet, kao i svi oni koji tek namjeravaju da se priključe, imaju mogućnost korištenja usluge fiksne telefonije M&H Company i svih pogodnosti koje im ova kompanija pruža.

© Autorska prava - HS Kablovski Operater