Fiksna telefonija

M&H Company je počela sa pružanjem usluge fiksne telefonije u martu 2010 godine, u saradnji sa partnerom Detel d.o.o. , pod brendom M&H DETEL. Uslugu mogu koristiti svi korisnici koji se nalaze na mreži kablovskih operatera HS, HKBnet i M&H Company.

Usluga fiksne telefonije podrazumjeva  primjenu tehnologije za prenos glasa koja se naziva VoIP (Voice over Internet Protocol – tj. prenos glasa preko internet protokola). VoIP ili IP telefonija koristi postojeću internet infrastrukturu za prenos glasa i komercijalno se koristi još od 1995.godine. Obzirom da se internet još od samog početka njegovog razvoja pa do danas, koristi čak 90% u svrhu komunikacije, IP telefonija zapravo predstavlja samo jedan novi servis koji koristi resurse interneta.

IP nije ograničen samo na pozive ka drugim korisnicima IP-a! Ovaj vid telefonije je, sa korisničkog aspekta, praktično identičan konvencionalnoj, tzv. PSTN, telefoniji koju danas koristite i omogućeno Vam je pozivanje svih lokalnih, mobilnih, međunarodnih telefonskih brojeva.

U odnosu na klasičnu telefoniju, dakle onu koju sada koristite, mi nudimo niz prednosti:

  • Cijene poziva su znatno niže, a ovo se posebno odnosi na međunarodne pozive
  • Mogućnost pregleda potrošnje na internetu – što korisnicima daje mogućnost da upravljaju svojom potrošnjom, jer će im u svakom trenutku biti dostupna informacija o stanju njihovog računa, za razliku od onoga što imaju danas – a to je mjesečni listing poziva uz račun. Dakle, imat će detaljne informacije o potrošenoj sumi po svakom pozivu
  • Velike mogućnosti u pogledu uvođenja dodatnih usluga (voicemail, proslijeđivanje poziva, poziv na čekanju, blokiranje poziva, konferencijski pozivi,…).
  • Korisnicima će biti dostupan web imenik sa brojevima svih naših korisnika koji se ne budu protivili postavljanju informacija o njihovom telefonskom broju u imenik
  • Moguće je korištenje interneta i telefonske usluge istovremeno, jer se radi o dvije odvojene usluge i korištenje interneta ne utiče na kvalitet telefonske uluge!

Preuzmite naš cjenovnik telefonskih usluga i uvjerite se da nudimo najniže cijene razgovora, kako domaćeg tako i međunarodnog saobraćaja.

Od 01.09.2011. godine počeli smo sa pružanjem usluge Prenosa broja, te tako potvrdili još jednom da smo ozbiljan i kvalitetan telekom operater.

Više podataka o navedenoj usluzi pogledajte ovdje.

© Autorska prava - HS Kablovski Operater