CLOUD servis za poslovne korisnike

Moderno poslovanje nezamislivo je bez poslovnog informacijskog sistema za koji Vam trebaju poslužitelji, mrežni uređaji i sistemi za pohranu podataka – IT infrastruktura. Upravo iz tih razloga nastao je Cloud computing, kao želja IT stručnjaka za povećanjem kapaciteta i dodavanjem novih mogućnosti na vlastite sisteme bez investiranja u novu infrastrukturu i potrebe za osposobljavanjem novog osoblja i/ili kupnje novih licenciranih programa.

Cloud computing je revolucionarni koncept koji nudi novi način pristupa podacima i aplikacijama, koji više nisu smješteni na računaru već u “oblaku” – što znači da programu, evidencijama i dokumentaciji možete pristupiti s većeg broja uređaja, u bilo koje vrijeme i s različitih lokacija. Sve što je potrebno je da imate internet vezu. Kao rezultat toga korisnici usluga u “oblaku” mogu bolje, brže i jednostavnije koristiti i mijenjati podatke.

Preselite vaše poslovne aplikacije u M&H_Cloud u kojem dobivate računarske i mrežne resurse koji prate Vaše stvarne potrebe te istovremeno zadržavate samostalnost u upravljanju IT infrastrukturom.

Prednosti usluge:

ü  Centralizacija – Podaci su centralizirani i pohranjeni na jednom mjestu gdje su stalno dostupni, što korisniku omogućava mobilnost;

 

ü  Stalna dostupnost – Do servisa i usluge pristupa se s različitih lokacija, u bilo koje vrijeme, a sve što je potrebno je internet veza;

 

ü  Manji operativni troškovi – Za usluge u “oblaku” ne treba ulagati u skupu infrmatičku infrastrukturu, obučavati i zapošljavati kadrove za održavanje usluga. Cloud servisi se koriste samo kada ih trebate. U uslugu su uključene nadogradnje, svi sigurnosni mehanizmi, arhiviranje, kolokacije podataka, podrška korisnika, dr.

 

ü  Kontroliran korisnički pristup – Korisničkom administracijom lako je ograničiti pristupe korisnicima, kao i mogućnosti izmjene, brisanja ili izvoza podataka.

 

ü  Sigornost Vaših podataka – Kod korištenja programskih usluga u “oblaku” mogućnost gubitka podataka jako je mala. Cloud sigurnost je „jača“ i „pametnija“. Vrlo je jednostavno stvoriti sigurnosni backup. Cloud computing je sigurniji od okruženja s papirima, in-office poslužitelja i desktop aplikacija, i to sve je dostupno po manjoj cijeni nego tradicionalnim putem.

 

ü  Fleksibilnost, skalabilnost i inovacija – novi spektar mogućnosti za kreativne biznis modele, pogotovo uz rastući broj servisa baziranih na cloudu. Ovo je novina koja pruža nove ideje sa velikim mogućnostima.

 

M&H_CLOUD Linux paketi

MH_Linux_Standard MH_Linux_Advanced MH_Linux_Superior
CPU 1 vCPU 1 vCPU 2 vCPU
RAM 1 GB 2 GB 3 GB
HDD 20 GB 40 GB 60 GB
Bandwidth Neograničen neograničen neograničen
SSH pristup DA DA DA
Javna IP adresa DA DA DA
Lokacija BiH BiH BiH
Cijena, mjesečno 100 KM 150 KM 200 KM

 

M&H_CLOUD Windows paketi (Windows web server 2008R2)

MH_WIN_Standard MH_WIN_Advanced MH_WIN_Superior
CPU 1 vCPU 1 vCPU 2 vCPU
RAM 2 GB 3 GB 4 GB
HDD 40 GB 60 GB 80 GB
Bandwidth Neograničen neograničen Neograničen
RDP pristup DA DA DA
Javna IP adresa DA DA DA
Lokacija BiH BiH BiH
Microsoft SPLA licenca nije uključeno nije uključeno nije uključeno
Cijena, mjesečno 130 KM 170 KM 220 KM

 

 

Dodatne opcije za M&H_Cloud Linux i M&H_Cloud Windows pakete:

Cijena/mjesec
1 vCPU 60 KM
RAM  1 GB 20 KM

 

 

Korisničkom portalu za Cloud servis možete pristupiti ovdje.

Sve cijene su bez PDV-a.

Navedeni paketi i cijene su u primjeni od 10.03.2014.godine

Za dodatne informacije o usluzi nazovite nas na broj telefona: 033 971 777 ili pošaljite upit na prodaja@mh-company.ba i hosting@mh-company.ba .

© Autorska prava - HS Kablovski Operater