Obavjestenje za korisnike Digitalne Televizije

Categories: Novosti

Poštovani korisnici DTV HS Kablovske televizije,

Obavještavamo Vas da je u programskoj shemi Digitalne televizije došlo do izmjena , a iste se odnose na emitovanje Arenasport 1 i Arenasport 1 HD programa koji su zamijenjeni programima Arenasport 1 BiH i Arenasport 1 HD BiH. Programi Arenasport BiH su programi iz porodice regionalne televizije Arenasport koji su namijenjeni bosanskom tržištu i lokalizovani na bosanski jezik.Programski sadržaj koji trenutno emituje Arenasport BiH se razlikuje u odnosu na Arenasport 1 u živom prenosu Premijer lige BiH , a narednom periodu će biti obogaćen sadržajima prilagođenim tržištu BiH.

Ove izmjene se odnose i na emitovanje istog programa u programskoj shemi Kablovske televizije .

Vaša Kablovska televizija HS

Komentari su zatvoreni.

© Autorska prava - HS Kablovski Operater